Regionsutveckling

I Frölunda HC:s sportsliga målsättningar ingår det att ”ta ett ansvar för utvecklingen av ishockeyn i regionen”. Med regionen menas i detta sammanhang Göteborg, Halland, Bohuslän-Dal och Västergötland.

I Frölunda HC är det klubbens mångåriga medarbetare Göran Pegenius som driver arbetet kring utbildning och utveckling i vår region. Du som är med på våra aktiviteter känner nog igen honom. Välkommen att kontakta Göran för mer information.

Göran Pegenius
[email protected]
0709-45 04 46

STOLTA HUVUDPARTNERS