Söndag Sön 20 Mars Mar
Torsdag Tor 24 Mars Mar
Fredag Fre 1 April Apr
Söndag Sön 3 April Apr
Tisdag Tis 5 April Apr
Torsdag Tor 7 April Apr
Fredag Fre 15 April Apr
Söndag Sön 17 April Apr
Tisdag Tis 19 April Apr
Torsdag Tor 21 April Apr
Lördag Lör 23 April Apr
Fredag Fre 12 Augusti Aug
Lördag Lör 13 Augusti Aug
Söndag Sön 14 Augusti Aug
Torsdag Tor 18 Augusti Aug
Lördag Lör 20 Augusti Aug
Torsdag Tor 25 Augusti Aug
Torsdag Tor 1 September Sep
Lördag Lör 3 September Sep
Torsdag Tor 8 September Sep
Lördag Lör 10 September Sep
Söndag Sön 11 September Sep
Lördag Lör 17 September Sep
Torsdag Tor 22 September Sep
Lördag Lör 24 September Sep
Söndag Sön 25 September Sep

Vi har ett resultat

17 juni 2022 11:30
FHC

Frölunda HC har nått målet, ett eget kapital på dryga 60 miljoner kronor.


Styrelsen för Frölunda HC beslutade 2018 att det egna kapitalet i koncernen skulle byggas upp i syfte att skapa ekonomisk trygghet över tid. Föreningen skulle ur ekonomisk synpunkt klara två nedgångar vilket bedömdes motsvara 60 miljoner kronor. Ambitionen var att målet skulle uppnås senast verksamhetsåret 2022/2023. När beslutet togs uppgick det egna kapitalet till 25 miljoner kronor.
När årsredovisningen för verksamhetsåret 2021/2022 nu presenteras så uppgår det egna kapital till 65,7 miljoner svenska kronor. Styrelsen målsättning har därmed uppnåtts.

Föreningen Frölunda Hockey Club redovisar ett positivt koncernresultatet för säsongen 2021/2022 på 21,3 miljoner svenska kronor (0,7 miljoner 2020/2021). Det egna kapitalet ökar till 65,7 miljoner kronor vilket är en betryggande nivå. Koncernens likviditet är god. Enligt beslut i SHL så redovisar samtliga klubbar boksluten på koncernnivå.
Omsättningen uppgår till 188,9 miljoner kronor.

Det positiva årsresultatet är en följd av:

  • Föreningens långsiktiga arbete med talangutveckling. Ersättningen från NHL för spelare som signat kontrakt är den högsta i föreningens historia.
  • Kvalificeringen till semifinalspel i såväl CHL som SHL har påverkat resultatet positivt då föreningen budgeterat med grundseriespel.
  • Bidrag från stat och kommun för uteblivna intäkter under pandemin har bokförts under verksamhetsåret.
  • Återhållsamhet och noggrann kostnadskontroll har präglat organisationens arbete.

Koncernen innehåller dotterbolagen Frölunda Hockeyutveckling AB, Heden Invest AB och Frölunda Hockey Fastighets AB med flera.

Frölunda HC:s styrelse

Årsredovisningen för säsongen 2021/2022 finns på den här länken: