Tisdag Tis 15 Mars Mar
Torsdag Tor 17 Mars Mar
Lördag Lör 19 Mars Mar
Söndag Sön 20 Mars Mar
Torsdag Tor 24 Mars Mar
Fredag Fre 1 April Apr
Söndag Sön 3 April Apr
Tisdag Tis 5 April Apr
Torsdag Tor 7 April Apr
Fredag Fre 15 April Apr
Söndag Sön 17 April Apr
Tisdag Tis 19 April Apr
Torsdag Tor 21 April Apr
Lördag Lör 23 April Apr
Lördag Lör 13 Augusti Aug
Torsdag Tor 1 September Sep
Lördag Lör 3 September Sep
Torsdag Tor 8 September Sep
Lördag Lör 10 September Sep
Lördag Lör 17 September Sep
Torsdag Tor 22 September Sep
Lördag Lör 24 September Sep
Torsdag Tor 29 September Sep
Lördag Lör 1 Oktober Okt
Tisdag Tis 4 Oktober Okt
Torsdag Tor 6 Oktober Okt
Lördag Lör 8 Oktober Okt
Tisdag Tis 11 Oktober Okt

Situationen blev ohållbar

4 februari 2022 10:00

Frölunda HC väljer att dra tillbaka det i onsdags presenterade klubbmärket.


Frölunda HC var förberett på att ett nytt klubbmärke skulle skapa skarpa reaktioner, för och emot – vilket de senaste dagarna med all önskvärd tydlighet har visat.
Debatten i media och på sociala kanaler har varit intensiv och högljudd, vilket vittnar om ett enormt engagemang för Frölunda HC.
Under torsdagen förändrades tonläget gradvis och det nya klubbmärket förknippades med symboler från 1930-talets Tyskland – en liknelse föreningen beklagar och kraftfullt tar avstånd från.
När det dessutom började figurera uppgifter om att det nya klubbmärket var ett plagiat komplicerades bilden ytterligare.
Att personer inom föreningen under torsdagen mottog hotfulla telefonsamtal, sms och mail blev ytterligare en faktor som ledde till att situationen med det nya klubbmärket blev ohållbar.
Frölunda HC väljer därför att dra tillbaka det i onsdags presenterade klubbmärket och sätter arbetet med hitta ett nytt på paus.
”Frölunda är en precis lika bra förening i dag som den var för några dagar sedan. Ett klubbmärke är viktigt, men inte viktigare än föreningens samlade verksamhet. Vid framtagandet av det nya klubbmärket fattades det ett beslut om en arbetsordning som också offentliggjordes. Vi bedömde att det fanns accept för arbetssättet. Nu har våra medlemmar visat att de önskade större delaktighet. Medlemmarna har tolkningsföreträde och vi gjorde en felbedömning, vilket vi beklagar. I det fortsatta arbetet kommer detta att rättas till”, säger Frölundas ordförande Mats Grauers.