Söndag Sön 20 Mars Mar
Torsdag Tor 24 Mars Mar
Fredag Fre 1 April Apr
Söndag Sön 3 April Apr
Tisdag Tis 5 April Apr
Torsdag Tor 7 April Apr
Fredag Fre 15 April Apr
Söndag Sön 17 April Apr
Tisdag Tis 19 April Apr
Torsdag Tor 21 April Apr
Lördag Lör 23 April Apr
Fredag Fre 12 Augusti Aug
Lördag Lör 13 Augusti Aug
Söndag Sön 14 Augusti Aug
Torsdag Tor 18 Augusti Aug
Lördag Lör 20 Augusti Aug
Torsdag Tor 25 Augusti Aug
Torsdag Tor 1 September Sep
Lördag Lör 3 September Sep
Torsdag Tor 8 September Sep
Lördag Lör 10 September Sep
Söndag Sön 11 September Sep
Lördag Lör 17 September Sep
Torsdag Tor 22 September Sep
Lördag Lör 24 September Sep
Söndag Sön 25 September Sep

Bygglov för Borgen

17 maj 2022 13:05
FHC

Frölunda Hockey Club har under tisdagen fått byggnadslov för en tillbyggnad av Frölundaborg.


Frölunda har vuxit ur hockeyfabriken och behöver nya ytor. Föreningen har allt fler ungdomar i träning – flickor och pojkar, två nya Academy och inte minst ett nytt A-lag för damer – och behovet av en isyta till är i det perspektivet stort.
Hösten 2020 påbörjade föreningen processen genom att ansöka om ett förhandsbesked avseende tillbyggnad av Frölundaborg hos Stadsbyggnadskontoret. Därefter har mycket arbete lagts ner både från staden och Frölunda för att hitta en utformning som hanterar alla de utmaningar som ett komplext projekt innehåller. Efter många turer har nu allt detta arbete utmynnat i ett bygglov.

Tillbyggnaden skall bland annat innehålla ny träningshall och nya administrativa lokaler och konferensrum. Frölunda avser att vara ägare till den nya fastigheten.
”Frölunda vill tacka alla inblandade i staden och då främst Stadsbyggnadskontoret för professionell vägledning och den positiva inställningen till projektet”, säger ordförande Mats Grauers.
Att Frölunda fått bygglov innebär inte att föreningen beslutat att påbörja eller genomföra byggnationen. Det återstår omfattande utredningsarbete, kostnadsberäkningar och finansieringsfrågor innan ett definitivt beslut fattas.