Torsdag Tor 8 April Apr
Lördag Lör 10 April Apr
Söndag Sön 11 April Apr
Tisdag Tis 13 April Apr
Onsdag Ons 14 April Apr
Torsdag Tor 12 Augusti Aug
Torsdag Tor 19 Augusti Aug
Torsdag Tor 26 Augusti Aug
Lördag Lör 28 Augusti Aug
Torsdag Tor 2 September Sep
Lördag Lör 4 September Sep
Lördag Lör 11 September Sep
Torsdag Tor 16 September Sep
Lördag Lör 18 September Sep
Idag 23 September Sep
Lördag Lör 25 September Sep
Torsdag Tor 30 September Sep
Lördag Lör 2 Oktober Okt
Tisdag Tis 5 Oktober Okt
Torsdag Tor 7 Oktober Okt
Lördag Lör 9 Oktober Okt
Tisdag Tis 12 Oktober Okt
Torsdag Tor 14 Oktober Okt
Lördag Lör 16 Oktober Okt
Tisdag Tis 19 Oktober Okt
Torsdag Tor 21 Oktober Okt
Lördag Lör 23 Oktober Okt
Torsdag Tor 28 Oktober Okt
Lördag Lör 30 Oktober Okt

Bokslutskommuniké

7 juni 2021 14:00
FHC

Frölunda HC:s bokslut för verksamhetsåret 2020/2021 är klart.


Verksamhetsåret har för Frölunda Hockey Club, som för samhället i övrigt, präglats av ovisshet och oro.
Det stöd som Frölunda Hockey Club fått har varit ytterst värdefullt. Partner har bibehållit sina partnerskap trots att föreningen inte till alla delar kunnat bedriva överenskommen verksamhet. Säsongkortsköpare har efterskänkt hela eller delar av biljettkostnaden trots att det inte varit möjligt att vara på plats i Scandinavium.
Tack för ert stöd!
Ovannämnda stöd har gjort skillnad och därmed möjliggjort för Frölunda Hockey Club att bibehålla en ekonomi som säkrar föreningens framtid.

Staten har genom Riksidrottsförbundet kompenserat elitidrotten, så också Frölunda Hockey Club, för del av intäktsbortfallet för matcharrangemang vilket inneburit att elit-idrotten i vårt land kunnat överleva.

Staden, Göteborg, har lämnat hyresrabatt för matcharenan Scandinavium vilket inneburit att klubbens kostnader för matcharrangemang kunnat minskas avsevärt.

Frölunda Hockey Club har genomfört omfattande besparingar under verksamhetsåret. I princip alla kostnader har minskat väsentligt – direkta kostnader, kostnader för personal – korttidspermitteringar och löneavstående, samt övriga kostnader. Organisationen som helhet har bidragit till stor återhållsamhet.

Föreningen Frölunda Hockey Club redovisar koncernresultatet för säsongen 2020/2021 - ett positivt resultat, 0,7 miljoner kronor (9,7 miljoner 2019/2020). Det egna kapitalet ökar till 44,9 miljoner kronor (44,2) vilket är en betryggande nivå. Koncernens likviditet är god och uppgår, inklusive korttidsplaceringar, till 44,8 miljoner kronor (46,5). Enligt beslut i SHL så redovisar samtliga klubbar boksluten på koncernnivå.
Omsättningen redovisas till 123 miljoner kronor (164). Ökade offentliga bidrag har ökat omsättningen verksamhetsåret 20/21. Exkluderas dessa bidrag så har omsättningen minskat med mer än 70 miljoner kronor eller cirka 43 procent.
Koncernen innehåller dotterbolagen Frölunda Hockey Utveckling AB, Heden Invest i Göteborg AB och Frölunda Hockey Fastighets AB med flera.

**Mats Grauers ** Ordförande
Frölunda HC